Drawing inspiration from the magical tale of spinning lanterns, the Six Shades project is created. Six sides of the hexagon represent six emotions of human beings: sadness, happiness, love, hatred, resentment and anger. In addition, the spinning wheel signals our human's mood swing. The Six Shades of Spinning Lanterns concept hopes to bring back our nation's precious traditional values, which have sadly been eroded over time, through the use of Vietnamese traditional fairy characters such as Ong But (Mr. Fairy), Uncle Teu,...
Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích về lồng đèn kéo quân. Với sáu mặt của đèn tượng trưng cho sáu sắc thái: buồn, vui, thương, ghét, hờn, giận, và chiếc chong chong luôn quay tượng trưng cho cảm xúc của con người hay thay đổi. Concept sáu sắc thái của đèn kéo quân mong muốn rằng, thông qua những sắc thái được hình tượng hoá cụ thể từ những nhân vật quen thuộc trong dân gian Việt Nam như ông bụt, chú Tễu,…, mọi người có thể hiểu hơn về một giá trị truyền thống ý nghĩa nhưng gần như đã phai nhoà qua tháng năm.
---
Drawing inspiration from the magical tale of spinning lanterns, the Six Shades project is created. Six sides of the hexagon represent six emotions of human beings: sadness, happiness, love, hatred, resentment and anger. In addition, the spinning wheel signals our human's mood swing. The Six Shades of Spinning Lanterns concept hopes to bring back our nation's precious traditional values, which have sadly been eroded over time, through the use of Vietnamese traditional fairy characters such as Ong But (Mr. Fairy), Uncle Teu,...
H A T E
-
When there is resentment, there is hatred.
When you love, everything looks beautiful. (Even the caltrops looks round)
When you hate, everything looks ugly. (Even the ball is distorted)
L O V E
-
When there is hatred, there is love.
There is nothing more beautiful than people loving each others.
S A D
-
There is love because there is sadness.
Every cloud has a silver lining.
There's joy in the aching.
J O Y
-
When there is sadness, there is joy.